Workshop k využívání moderních technologií ve výzkumu

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Národním filmovým archivem a Ústavem formální a aplikované lingvistiky MFF UK pořádají odborný workshop

Moderní technologie a možnosti jejich využití v procesu archivace, analýzy a interpretace zvukových a audiovizuálních záznamů

1. listopadu 2018 od 10 hodin, studovna Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (Vlašská 9, Praha 1)

Workshop je určen především pro odborné, vědecké a akademické pracovníky, kteří v rámci svých výzkumných projektů uchovávají, analyzují a interpretují zvukové či audiovizuální záznamy za využití moderních technologií.

Interdisciplinární setkání poskytne prostor pro prezentaci vlastních či již existujících archivačních, analytických a interpretačních postupů badatelů a badatelek, včetně jejich specifických potřeb, které by organizátoři workshopu mohli promítnout do aktuálně vyvíjených nástrojů pro správu a zpracování zvukových a audiovizuálních záznamů.

Přijímáme příspěvky z těchto tematických oblastí:

Uvítáme zejména praktické příklady využití moderních technologií v rámci kvalitativně orientovaných společenskovědních výzkumů (soudobé dějiny, psychologie, sociologie, antropologie, etnologie apod.).

Workshop je realizován v rámci projektu č. DG16P02R019 Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat financovaného Ministerstvem kultury v rámci NAKI II.

Anotace navrhovaných příspěvků v délce maximálně 600 znaků zasílejte do 14. října 2018 prostřednictvím on-line přihlášky, která je dostupná zde.

Program workshopu bude zaslán všem registrovaným účastníkům e-mailem a následně zveřejněn na webových stránkách Centra orální historie.

Případné otázky směřujte na Mgr. Jiřího Hlaváčka (hlavacek@usd.cas.cz).

Tematické weby

Košík