Call for papers do otevřených panelů sjezdu historiků Olomouc 2017

Garanti panelů „Na pomezí: možnosti dalšího rozvoje environmentálních dějin v českém prostředí“ Doubravka Olšáková a Jiří Woitsch (EÚ AV ČR), „Města za socialismu” Matěj Spurný a Petr Roubal a „Orální historie a její využití v bádání nad soudobými dějinami“ Miroslav Vaněk a Pavel Mücke Vás zvou k podání návrhů příspěvků pro 11. sjezd českých historiků, který se uskuteční 13.–15. září 2017 v Olomouci. Návrhy je možno zasílat do 15. ledna 2017.

Postup pro registraci návrhu příspěvků naleznete na http://historieolomouc2017.upol.cz/kongresove-volne-panely/.

Tematické weby

Košík