Nabídka práce: rešeršista/rešeršistka (DPP)

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i., hledá do svého týmu rešeršistu/rešeršistku pro projekt Postsocialistická transformace jako historický proces a subjektivní prožitek.

Profesní požadavky a předpoklady:

Náplň práce

Práce zahrnuje vyhledávání a fotografování dokumentů v severočeských archivech a s tím související maximálně jednodenní pracovní cesty do archivů.

Rešeršista/rešeršistka bude pracovat s materiály, jež se vztahují k fungování československých podniků, státních a stranických hospodářských institucí; dále s dobovým periodickým i odborným a profesním tiskem, to vše primárně z období 70.–90. let 20. století. Součástí práce je pravidelná komunikace s vedoucí projektu a vytváření výzkumných zpráv shrnujících obsah prostudovaných archiválií.

Pozice je vhodná pro studenty/studentky a badatelky či badatele věnující se zejména hospodářským a sociálním dějinám a dějinám komunistických diktatur. Práce bude realizována formou „dohody o provedení práce“. Vzhledem ke skutečnosti, že bude v nejbližší době výzkum zaměřen převážně na severočeské archivy, je bydliště či snadný dojezd do tohoto regionu výhodou.

Předpokládaný nástup

Dle dohody, preferujeme během léta 2023.

Předpokládaná délka spolupráce

1 rok s možností prodloužení (upřednostněni budou zájemci a zájemkyně o dlouhodobou spolupráci)

Kontaktní adresa

Zájemci zašlete profesní CV a krátký motivační dopis (cca 250 slov) na adresu pehe@usd.cas.cz. Termín pro poslání materiálů je 30. 6. 2023.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče/uchazečku.

V Praze 13. června 2023
Veronika Pehe
Vedoucí Výzkumné skupiny pro historická transformační studia

 

Tematické weby

Košík