Nový tematický web: 100 studentských (r)evolucí

Právě byl spuštěn nový tematický web našeho ústavu „100 studentských (r)evolucí: Vysokoškolští studenti roku 1989 v časosběrné perspektivě. Životopisná vyprávění po dvaceti letech“, který přímo přetéká multimediálním obsahem! Seznamte se s životními příběhy studentů z listopadu 1989, podívejte se na dokument, který vznikl ve spolupráci s Českou televizí, nebo si zahrajte některou z dobových protestních počítačových her. Vše naleznete na adrese www.studenti89.usd.cas.cz.

Obsah webových stránek je jedním z výstupů projektu „Studentská generace roku 1989 v časosběrné perspektivě: Životopisná interviews po dvaceti letech“ finančně podpořeného Grantovou agenturou ČR (projekt č. 17-14167S), jehož řešitelem je Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Orálně-historické rozhovory realizoval v letech 2017–2018 tým tazatelů a tazatelek z Centra orální historie pod vedením prof. Miroslava Vaňka.

Rozhovory volně navazují na životopisné rozhovory pořízené před dvaceti lety (tj. v letech 1996–1998) v rámci projektu „Studenti v období pádu komunismu v Československu: Životopisná interviews“, jehož hlavním výstupem byla publikace Sto studentských revolucí (Praha, Lidové noviny 1999, 1. vyd. a Praha, Karolinum 2019, 2. rozš. vyd.). Výstupy z aktuálního projektu jsou shrnuty v tří svazkové kolektivní monografii Sto studentských evolucí (Praha, Academia 2019).

Všechny textové, zvukové a obrazové úryvky z rozhovorů uveřejněné na těchto webových stránkách byly autorizovány a vyjadřují výhradně postoje a názory jednotlivých pamětníků a pamětnic, tj. nejsou stanoviskem řešitelů výše zmíněné aktivity či grantového projektu. Odpovědi na otázky v textové podobě byly redakčně upraveny a vychází z již zmiňované publikace, ve většině případů se proto liší od uveřejněného zvukového či audiovizuálního záznamu.

Konverze počítačových her s tematikou listopadu 1989 připravil tým pod vedením Jaroslava Švelcha. Dokument na základě poskytnutých materiálů sestříhali Filip Vonka a Iveta Škrabalová z České televize. Ilustrační fotografie pochází z Fotobanky ČTK a jejich užití je v souladu s příslušnými licenčními smlouvami.

Na technické realizaci webových stránek se podíleli Jiří Hlaváček (řešitel aktivity, koncepce a obsah) a Richard Novotný (koncepce, design a technické zpracování).

www.studenti89.usd.cas.cz

 

Tematické weby

Košík