Nucené sterilizace romských žen v českém (československém) a evropském kontextu: minulost a současnost

Mezinárodní workshop se bude zabývat analýzou argumentace ospravedlňující nucené sterilizace romských žen v Česku / Československu v kontextu eugeniky a sociálního státu. K účasti byli přizváni badatelé, kteří se ve svém výzkumu věnují sterilizaci romských žen v komunistickém Československu, a vědci, kteří se zabývají sterilizačními praktikami ve skandinávském kontextu, kde byla sterilizace používána jako oficiální nástroj sociálního státu až do 70. let 20. století. Dalším důležitým tématem workshopu a kulatého stolu budou kompenzace obětem, proto jsme k účasti pozvali i zástupce lobbistických skupin a obětí.

Hosté: Celia Donert (University of Liverpool), Angéla Kóczé (CEU, Budapest), Maija Runcis (Stockholm University), Edit Szénássy (Univerzita Karlova, Praha)

Workshop bude probíhat jen v omezeném počtu účastníků. Zájemce prosíme o registraci na capkova@usd.cas.cz do 5. června. K dispozici bude simultánní tlumočení do češtiny. Stejná témata budou předmětem následující veřejné debaty od 18 hodin v Knihovně Václava Havla.

Workshop Pražského fóra pro romské dějiny

www.romanihistories.usd.cas.cz/cs/workshopy/

12. 6. 2018 – 09:30, New York University Praha

 

Tematické weby

Košík