Okupace, přátelská pomoc, devastace. Sovětská armáda v Československu v letech 1968–1991

Česká televize ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. a Národním filmovým archivem připravily sestřih dobových záběrů mapujících více než dvacetiletý pobyt Sovětské armády v Československu. Promítání se uskuteční ve čtvrtek 26. května 2022 od 18:00 v kině Ponrepo (Bartolomějská 11, Praha 1).

Komentované pásmo sleduje proměny obrazu Sovětské armády ve veřejném prostoru v souvislostech s vývojem širšího politicko-společenského kontextu: od srpnové vojenské invaze roku 1968, přes normalizaci až po pád komunistického režimu, který bezprostředně otevřel dveře k poměrně rychlému odsunu sovětských vojsk z Československa. Pořadem provede Marie Černá z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR,  v. v. i., s komentářem vystoupí redaktor Hospodářských novin Ondřej Soukup.

Pozvánka ke stažení je k dispozici zde.

Na komentovanou projekci naváže křest knihy Marie Černé Sovětská armáda a česká společnost 1968–1991, který proběhne od 20:00 v kavárně Ponrepo.

 

Tematické weby

Košík