Online výstava: Vědění pro všechny!

Hlavním cílem záměru „Vědění pro všechny!“: Věda a technika mezi osvětou a propagandou během nacistické okupace, 1939–1945 podpořeného v rámci Strategie 21 AV ČR, bylo přiblížení snah o ideologizování oblasti vědy a výzkumu, k němuž došlo po nástupu totalitních ideologií ve 20. a 30. letech 20. století.

Ve středu pozornosti se nacházel především doposud málo doceňovaný aspekt přeměny původní osvěty, pro niž se ujal poněkud zavádějící slogan „Vědění pro všechny“ (Wissen für alle), v oficiální propagandu, jež se stala součástí okupační vědecké politiky.

Po obsazení a okupaci zemí ve střední a západní Evropě došlo v řadě z nich k očividnému prosazování „výdobytků německé vědy“. Cílem bylo potlačení tamní národní vědecké a výzkumné tradice. K tomu měla přispět i velmi intenzivní prezentace odborného vedení či nadřazenosti práce německých vědců v minulosti i přítomnosti. Její hlavní propagandistickou metodou bylo šíření informací o „spolupráci“ s německou vědou a výhodnosti zapojení se do vědecké infrastruktury Třetí říše.

To byl i případ protektorátu Čechy a Morava, v němž po násilném uzavření českých vysokých škol a univerzit v listopadu 1939 stále existovala řada výzkumných (či zkušebních) pracovišť, a vědecká či technická témata se očividně těšila širokému zájmu.

V souladu s tímto záměrem bylo připraveno celkem 10 hlavních panelů, které byly vyhotoveny k prezentaci v prostorách Národního technického muzea v Praze. Vzhledem k opatřením, souvisejícím s pandemií covid 19, byla jejich prezentace přesunuta především do virtuální podoby a zároveň připravena instalace, jakmile to uvolnění stávajících opatření umožní.

Tematické weby

Košík