Plakáty ze španělské občanské války

Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny zvou 6. dubna 2017 od 15 hodin na vernisáž výstavy plakátů z doby občanské války ve Španělsku v letech 1936–1939, jejíž součástí budou i krátké přednášky autorů výstavy, Zory Machkové (NA) a Zdenko Maršálka (ÚSD AV ČR).

Putovní výstava vznikla jako doprovodný počin ke konferenci Českoslovenští interbrigadisté a španělská občanská válka (Senát Parlamentu ČR 23. října 2015) a byla od té doby prezentována např. na FF UK. Pro účely výstavy bylo vybráno šestnáct plakátů, které budou do 7. června 2017 instalovány ve foyer Národního archivu. Zde uložená sbírka čítá celkem 215 položek, od roku 2013 je v digitalizované podobě přístupná z www.badatelna.eu/fond/4766/.

Plakáty měly v průběhu občanské války velký význam a staly se jedním z hlavních nástrojů propagandy. Vizuální vjem vedle mluveného slova představoval často jedinou možnost působení na veřejnost zvláště na venkově, kde tehdy byla značná část obyvatelstva negramotná. Na tvorbě plakátů se podílela řada známých umělců, a mnohé z nich proto mají i vysokou uměleckou hodnotu.

Tematické weby

Košík