Česká národní rada: Kořeny a tváře národního parlamentu

17.–18. května 2018, budova Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (Sněmovní 4, Praha 1)

Organizátoři: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Kancelář Poslanecké sněmovny

Konference se koná pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Radka Vondráčka.

Program

V roce 2018 uplyne již padesát let od chvíle, kdy vznikl zastupitelský sbor, jenž je přímým předchůdcem dnešní Poslanecké sněmovny. Česká národní rada byla vůbec prvním parlamentem, jehož působnost vymezovaly hranice České republiky. Po zániku československé federace se stala základnou, na níž vyrostl parlamentní život samostatné České republiky. Její poslanci se významně podíleli na tvorbě ústavy a dalších pravidel upravujících fungování parlamentní demokracie, do nichž promítli své názory a zkušenosti. Právě oni je také začali prakticky naplňovat.

České dějiny parlamentarismu se obvykle vyprávějí od devatenáctého století a některá období se v nich často zcela vynechávají. Letošní jubileum je příležitostí, abychom soustředili pozornost na Českou národní radu jako na dosud nedostatečně reflektovanou vlivnou tradici soudobého českého parlamentarismu.

Dvoudenní jednání v budově Poslanecké sněmovny nabídne možnost diskuse mezi aktéry a pamětníky těchto událostí a historičkami a historiky, zkoumajícími český parlamentarismus z různých perspektiv a ve všech etapách od zřízení České národní rady v roce 1968 do nedávné minulosti.

konf_parlament_vizual

 

 

Tematické weby

Košík