Právě vychází: Řídit socialismus jako firmu

Politiku jako střetávání odlišných pohledů na fungování společnosti a hospodářství je podle technokratického myšlení možné nahradit chladně racionální ekonomickou kalkulací. Stát a společnost se tak stávají jedním velkým podnikem, který spravují nepolitičtí odborníci. Hospodářská výkonnost a odstranění politických sporů jsou cestou k blahobytu a stabilitě. Ačkoliv ideální technokracie nikdy nevznikla, myšlenka, že je nutné řídit stát jako firmu, našla vlivné stoupence v různých politických a regionálních kontextech. Československo v době vlády KSČ nebylo výjimkou. Tato kniha ukazuje, že technokratický socialismus, který se prosadil v Československu po roce 1968, nebyl negací pražského jara. Naopak, „normalizační“ důraz na vládnutí prostřednictvím expertů a na hospodářskou výkonnost byl pragmatickým navázáním na technokratické tendence přítomné v reformním komunismu šedesátých let.

SOMMER, Vítězslav a kol. Řídit socialismus jako firmu. Technokratické vládnutí v Československu, 1956–1989. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2019. 296 s. ISBN 978-80-7422-674-8.

 

Publikace je výstupem z grantu Cesta k technokratickému socialismu: Politika a koncepty řízení společnosti v Československu (1953–1975). Ukázka z knihy je dostupná na webu Nakladatelství Lidové noviny.

Tematické weby

Košík