Právě vychází: Vzlety a pády. Pohled do historie Československých aerolinií v letech 1923–1993

KRÁTKÁ, Lenka: Vzlety a pády. Pohled do historie Československých aerolinií v letech 1923–1993. Praha: Karolinum, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2023. 510 str. ISBN: 978-80-246-4143-0.

Monografie Lenky Krátké představuje fungování Československých aerolinií napříč několika desetiletími, od jejich založení v éře první republiky (1923) až do prvního roku existence samostatné České republiky (1993). Historie národního leteckého dopravce je zachycena primárně perspektivou hospodářských dějin, ale zároveň je zasazena do širších rámců dějin sociálních, politických a částečně také dějin každodennosti. Faktograficky bohatá práce se opírá především o první ucelené zpracování rozsáhlého fondu podnikových archiválií a umožňuje sledovat kontinuity i diskontinuity vývoje podniku v dlouhé časové řadě.

Kniha je k dostání v knihkupectví Karolinum.

Tematické weby

Košík