Právě vyšlo: Michal Reiman Čínský deník

Kniha, která je unikátním ego-dokumentem a historickým pramenem k dějinám Československa v éře studené války, se zaměřuje na československo-čínské vztahy po úmrtí Mao Zedonga (1976). To se oficiální představitelé ČSSR pokusili vyložit jako příležitost k překonání důsledků sovětsko-čínské roztržky. Nové vedení čínských komunistů se ovšem zajímalo o nesovětskou cestu ke komunismu a zvažovalo i řešení reprezentovaná reformními komunisty. Skupina autorů exilového časopisu Listy se tyto kontakty rozhodla zintenzivnit po roce 1979. Na úspěch tehdejší čínské cesty vůdčí osobnosti Listů a zároveň poslance Evropského parlamentu Jiřího Pelikána tehdy navazovaly další návštěvy zástupců Listů v ČLR. Komentovaná edice cestovního deníku Michala Reimana z jara roku 1981 doplněná ze sbírky dokumentů Adolfa Müllera osvětluje názorový vývoj okruhu Listů na Čínu v kontextu oficiálních československo-čínských mezistranických vztahů na přelomu 70. a 80. let 20. století. V závěru editorka přibližuje důvody, které během roku 1983 rozhodly o čínském obratu od komunikace s československou reformní levicí k uzavření spojenectví s konzervativními představiteli komunistického Československa.

KOLENOVSKÁ, Daniela (ed.). Michal Reiman: Čínský deník a skupina Listy, jaro 1981. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2019. 164 s. Svědectví o době a lidech, sv. 11. ISBN 978-80-7285-241-3

Tematické weby

Košík