Právě vyšlo: Perestrojka v Šamotce: Proměny vedoucí úlohy KSČ z perspektivy jednoho podniku

ŠTEFEK, Martin: Perestrojka v Šamotce: Proměny vedoucí úlohy KSČ z perspektivy jednoho podniku. Praha: Argo a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2024. 232 s. ISBN 978-80-257-4405-5.

Kniha zachycuje dynamiku československého komunistického režimu v letech 1985–1989 z perspektivy Rakovnických keramických závodů. Autor se věnuje politickému a hospodářskému vlivu mocenských sítí na fungování jednoho významného podniku v období pozdního socialismu. Poukazuje na složitost a proměnlivost vztahů ředitelství keramických závodů s mohutnou stranickou strukturou, zejména s celozávodním výborem KSČ. Líčením každodenních sporů o kádrovou politiku, výši plánu, modernizaci provozů či tzv. pracovní iniciativu vysvětluje složitost politických procesů a interakce centrálních, regionálních, místních a podnikových institucí. Hlavním tématem knihy je analýza konfliktů o implementaci zákona o státním podniku, schváleného v roce 1988. Autor na příkladu přestavbové transformace keramického průmyslu dokládá, že československá reforma druhé poloviny 80. let nezáměrně posílila podnikovou sféru a umožnila jí vytvářet vlastní ekonomické strategie, jež mohly být v nesouladu se zájmy stranických orgánů.

Tematické weby

Košík