Právě vyšlo: Železnice, cukr, noviny a odvaha: Osudy Beniesů v Čechách i jinde

DUFEK, Pavel – MARŠÁLEK, Zdenko – NOVOTNÝ, Michal. Železnice, cukr, noviny a odvaha: Osudy Beniesů v Čechách i jinde. Praha: NLN, s. r. o.; Národní technické muzeum, 2023. 340 s. ISBN 978-80-7422-917-6 (NLN), ISBN 978-80-7037-376-7 (NTM)

Příběh podnikatelských aktivit a životních peripetií příslušníků rodiny Beniesů je ilustrativním příkladem podnikatelských elit židovského původu, kterým se během několika málo dekád 19. století a počátku 20. století podařil ohromující sociální a ekonomický vzestup. Podnikatelský úspěch doprovázený budováním obchodních, přátelských a příbuzenských vztahů stál za jejich postupným pronikáním do nejvyšších špiček tehdejší společnosti. Svoje postavení si z velké části dokázali po roce 1918 uchovat i v samostatném československém státě, a to až do nacistické okupace. O to smutnější je skutečnost, že poválečná Československá republika neměla o své občany židovského původu přílišný zájem. Přestože se většině rodiny Beniesů podařilo válku přežít, nedokázali se domoci práva na ztracené majetky. Z Československa navždy odešli a spolu s nimi zmizelo povědomí o všem, co vykonali. Historie jedné rodiny je tak spíše postupným odkrýváním celé početné a významné části české společnosti, jejíž úloha a dokonce i samotná existence byla zcela převrstvena jednobarevným národním příběhem.

Tematické weby

Košík