Přednáška Marka Gilberta: The Italian Communist Party and Late Stalinism, 1944-1956

Historik Mark Gilbert je profesorem na Johns Hopkins School of Advanced International Studies v Bologni. V nakladatelství Penguin vychází jeho nová kniha Italy Reborn: From Fascism to Democracy, impozantní obraz poválečného budování demokracie v Itálii a úlohy politických stran, včetně Italské komunistické strany.

Přijďte si poslechnout jeho pražskou přednášku, pro niž vybral téma ideových a mocenských poměrů v Italské komunistické straně ve 40. a 50. letech 20. století. Představí v ní mimo jiné i dokumenty, jež dokládají dosud neznámé kontakty mezi vysokými funkcionáři Itálie a středoevropských komunistických stran. Tyto nové výklady problematizují obvyklý obraz éry pozdního stalinismu.

Přednáška, kterou pořádají Ústav politologie FF UK, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., a Německý historický ústav ve Varšavě, proběhne ve středu 22. listopadu 2023 od 17:30 v posluchárně P301 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Palachovo nám. 1, Praha 1).

Tematické weby

Košík