Přednáška: Poles as “Enemies of the People” – the Polish Operation of the NKVD in 1937-1938

The English version is available HERE.

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejnou přednášku s názvem Poláci jako „nepřátelé lidu” – polská operace NKVD v letech 1937–1938, kterou přednese Tetiana Kovalenko (Charkovská národní univerzita V. N. Karazina, Ukrajina a Německý historický institut ve Varšavě, Polsko). Přednáška se uskuteční v úterý 25. dubna 2023 v 16 hodin v Polském institutu v Praze (Malé Nám. 1, Praha 1) a proběhne v anglickém jazyce. Setkání pořádá Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. a Historický ústav SAV ve spolupráci s Polským institutem v Praze.

Polská operace NKVD byla součástí politiky velkého teroru v SSSR v letech 1937–1938. Stala se největší z národních operací NKVD. Teror dosáhl kvalitativně nové úrovně, tj. provádění národnostních represí, kdy základem pro zatčení a poté často i popravu osoby byl pouze její národnostní původ, přítomnost příbuzných v Polsku nebo právě kontakty s Poláky. Členové rodin těchto „nepřátel lidu“ byli také odsouzeni na základě nepodložených obvinění z kontrarevoluční činnosti a stali se tak oběťmi teroru. Během polské operace NKVD bylo odsouzeno asi 140 tisíc osob, z toho 111 091 k trestu smrti. Za těmito čísly se skrývají zlomené osudy celých rodin. Úplné odtajnění ukrajinských archivních dokumentů umožnilo studovat průběh a důsledky této cílevědomé kampaně vyhlazování polského obyvatelstva. V příspěvku budou analyzovány specifika polské operace NKVD v Charkovské oblasti.

Tematické weby

Košík