Evolucionismus, nacionalismus a rasismus v české a slovenské vědě (1882-1948)

Centrum dějin vědy srdečně zve na prezentaci grantového projektu Evolucionismus, nacionalismus a rasismus v české a slovenské vědě (1882-1948), která se uskuteční ve středu 15. května 2019 od 10 hodin ve studovně ÚSD (Vlašská 9, Praha 1).

Prezentace představí východiska výzkumného týmu, stav výzkumu a předpokládané výstupy. Vystoupí Milan Ducháček (ÚSD/Katedra historie TUL), Markéta Křížová (Centrum iberoamerikanistických studií FF UK), Lenka Ovčáčková (Katedra filosofie a dějin přírodních věd PřF UK), Filip Herza (Katedra obecné antropologie FHS UK) a další. Následovat by měla diskuse.

Tematické weby

Košík