Prosincový seminář ÚSD

Pavel Kolář, historik moderních dějin působící v Evropském univerzitním institutu ve Florencii, představí svoji knihu Der Poststalinismus: Ideologie und Utopie einer Epoche, kterou tento rok vydalo nakladatelství Böhlau Verlag. Kniha se zabývá především novou rolí ideologie v poststalinském období a polemizuje s rozšířeným přesvědčením, jež s koncem stalinismu obvykle spojuje úpadek komunistické utopie jako takové. V semináři se autor vedle rámcového představení knihy a jejích hlavních tezí zaměří na ambivalentní roli, kterou v myšlenkovém světě poststalinismu hrálo chápání času a dějinnosti. S komentářem vystoupí Vítězslav Sommer.

Tematické weby

Košík