Rozšíření EU na východ, nebo proměna celé Evropy? 90. léta v evropské politice

The English version is available HERE.

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. ve spolupráci se slovinským Ústavem pro soudobé dějiny a mezinárodní sítí EuParl.net pořádá mezinárodní workshop nazvaný „Eastern Enlargement, or an All-European Transformation? The 1990s in European Politics“, který se uskuteční 29. září 2022 v Lublani.

Na akci se sejdou badatelé a badatelky z řady evropských států, aby posunuli debatu o 90. letech minulého století od akcentu na národní sociální a hospodářské politiky směrem k širšímu nadnárodnímu kontextu. Řada vlád v tomto období podala přihlášku do Evropské unie a jejich domácí elity se začaly intenzivně vztahovat k aktérům, procesům a požadavkům pro členství. Stejně tak se ale uzavřením Maastrichtské smlouvy proměnila západní Evropa a v mnoha zemích vznikly silnější a dlouhodobější skupiny kritizující proces evropské integrace. Toto pracovní setkání chce postavit obě perspektivy vedle sebe a nově promyslet dosavadní pojímání europeizace národních politik.

Tematické weby

Košík