Seminář: Afroameričtí spisovatelé v 50. a 60. letech 20. století v Československu a jejich další kontakty se sovětským blokem

Skutečnost, že “spuštění železné opony” vyvolalo mohutnou migrační vlnu z Československa i dalších států východního bloku, je všeobecně známá. Podstatně méně je ale reflektován fakt, že i východní blok se stával útočištěm lidí s rozličnými motivacemi a životními osudy z nejrůznějších států světa, a že kulturní výměna probíhala napříč hranicemi obou mocenských bloků. O Praze padesátých let se dá hovořit jako o centru socialistického internacionalismu, a navíc je i místem, kde se zachovaly některé dlouho neznámé texty radikálně levicových Američanů a Afroameričanů. Jedním z nich byl například americký komunista Abraham Chapman, jenž žil v letech 1951-1963 pod jménem Abe Čapek a zprostředkovával americkou kulturu zdejší veřejnosti. Ačkoliv sám nebyl Afroameričanem, celoživotně se věnoval afroamerické literatuře a sestavil antologii poezie černošských básníků vydanou pod názvem Černošská poezie: světová antologie (Naše vojsko, 1958). Jeho osobní zkušenost poukazuje na dobové neshody, jakým způsobem rámovat afroamerickou poezii a měnící se vnímání konceptu rasy. Další ze sond, které budou předmětem semináře, se týká poezie a překladů Langstona Hughese a jejich vlivu na československou literární scénu v padesátých a šedesátých letech.

Hlavní vystupující: Františka Schormová (Univerzita Hradec Králové / Northumbria University Newcastle)
Komentují: Petr Vidomus (Katedra sociologie FF UK/ČRo) a Michal Jareš (Ústav pro českou literaturu AV ČR)

Upozorňujeme, že ze semináře bude pořizován audiozáznam, jenž bude následně dostupný na ústavním webu a Spotify.

Tematické weby

Košík