Seminář: Cenzura v pozdně socialistickém Československu

Cenzura, propaganda a omezený přístup k informacím patří k charakteristickým nástrojům vládnutí moderních autoritářských režimů, normalizační Československo nevyjímaje. Představy, které o fungování mediální komunikace v Československu osmdesátých let 20. století panují, jsou ale často velmi nekonkrétní. Zpravidla se omezují na blíže nespecifikovaný „tlak z vnějšku“ a zvnitřnělou autocenzuru, tedy intuitivní návod, jak v tomto prostředí obstát. O čem se ale vlastně psalo v oficiálním tisku pozdně socialistického Československa? Proč byl používán jazyk, jenž s odstupem času působí tak podivně? V jakých případech si oficiální konsenzus v autoritativním státě vynucovala represe a kdy stačilo spolehnout se na jemnější donucovací prostředky? To jsou některé z otázek, které se v rámci semináře budeme pokoušet zodpovědět. Hlavním východiskem výzkumu, z nějž bude představení tématu vycházet, je, kromě četby dobového tisku, podrobná analýza činnosti Federálního úřadu pro tisk a informace, který existoval od roku 1980 a doposud nevzbuzoval příliš velký badatelský zájem.

Hlavní vystupující: David Klimeš (FSV UK)
Komentují: Jiřina Šmejkalová (FF UK) a Martin Štefek (FF UK / ÚSD AV ČR)

Upozorňujeme, že ze semináře bude pořizován audiozáznam, jenž bude následně dostupný na ústavním webu a Spotify.

Tematické weby

Košík