Seminář: Československí experti a problém detskej podvýživy v „Treťom svete“ v 60. až 80. rokoch

Témou príspevku bude analýza československej vedeckej spolupráce v oblasti vývoja rastlinných proteínových náhrad pre starších kojencov, ktorá sa začala rozvíjať v polovici 60. rokov najprv s Ghanou, a od 70. rokov s Vietnamom. Problém hladu a podvýživy sa stal kľúčovou politickou témou po druhej svetovej vojne a súvisel najmä s postupným rozpadom koloniálnych impérií a rastom pôrodnosti. S rozširujúcou sa členskou základňou FAO, WHO a UNICEF sa vedecká obec začala zaoberať tzv. energeticko-proteínovou podvýživou, ktorá postihovala predovšetkým detskú populáciu v Afrike a Ázii. Míľnikom medzinárodného výskumu v oblasti výživy sa stalo stretnutie komisie expertov organizácií FAO a WHO v roku 1952 v Gambii, po ktorej sa pozornosť vedcov zamerala na produkciu vysokoproteínových doplnkov stravy. Cieľom príspevku bude ukázať ako nekonvenčné využitie istej tropickej strukoviny dvomi československými expertmi na niekoľko desaťročí ovplyvnilo nielen globálny výskum zameraný na riešenie detskej podvýživy, ale aj stratégie poľnohospodárskeho rozvoja v krajinách „Tretieho sveta“. V závere načrtnem ako túto tému možno skúmať využitím nových metodologických prístupov, predovšetkým postkoloniálnej kritiky a teórie potravinových režimov.

Hlavní vystupující: Barbora Buzássyová (Historický ústav Slovenskej akadémie vied)
Komentují: Ondřej Horký-Hlucháň (Ústav mezinárodních vztahů) a Martin Hříbek (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)

Upozorňujeme, že ze semináře bude pořizován audiozáznam, jenž bude následně dostupný na ústavním webu a Spotify.

Tematické weby

Košík