Seminář: Feminismus a politická mytologie českého národního socialismu

Tématem semináře bude geneze, charakteristika a proměny národně sociální politické imaginace v té podobě, v jaké ji prosazovala a reprezentovala politická formace České strany národně sociální v průběhu první poloviny 20. století, a to ve vztahu k feministické perspektivě. V příspěvku a následně v debatě budou hledány možné odpovědi na otázky po charakteru českého národně sociálního myšlení. Půjde tak krom jiného o následující: Jaké druhy politických mýtů utvářely kontext ideologie československých národních socialistů? Jak se tyto mýty proměňovaly v čase a v závislosti na vnitropolitických okolnostech? Jakým způsobem utvářely identitu a sebepojetí českých národních socialistů ve vztahu k vnějšímu a konkurenčnímu politickému prostředí? A jakým způsobem do jejich utváření zasahovalo feministické hledisko žen – národních socialistek?

Hlavní vystupující: Ondřej Holub (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Komentují: Denisa Nečasová (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity) a Marie Bahenská (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)

Upozorňujeme, že ze semináře bude pořizován audiozáznam, jenž bude následně dostupný na ústavním webu a Spotify.

Tematické weby

Košík