ZRUŠENO: Seminář: Gender blind - o jedné slepé skvrně české historiografie soudobých dějin

Seminář je z důvodu zdravotní indispozice hlavní vystupující zrušený. O náhradním termínu vystoupení Libory Oates-Indruchové během podzimního semestru vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

 

Jen malé množství prací ze soudobých českých dějin věnovaných státnímu socialismu zohledňuje gender jako kategorii analýzy. Uvážíme-li význam „rovnosti pohlaví“
v komunistické rétorice i zanícené mediální a intelektuální debaty o významu feministického myšlení v českém prostředí v 90. letech 20. století, jeví se toto nelogické opomenutí jako promarněná příležitost zhostit se zásadního výzkumného tématu. Jestliže „emancipace“
a „rovnost“ byly tak silně přítomny v oficiálním diskurzu před rokem 1989 a ženy tvořily polovinu populace, neměly by tyto skutečnosti podnítit badatelský zájem o to, kde ženy byly, co dělaly a co říkaly? A z druhé strany, tratí tím česká historiografie něco, když genderovou perspektivu z dějin a tvorby paměti státního socialismu vynechá? První část prezentace shrne stav genderové slepoty v české historiografii a zamyslí se nad jejími možnými příčinami a důsledky v kontextu dědictví, které státní socialismus zanechal společenským a humanitním vědám: dědictví expertízy, disciplinární legitimizace
a epistemologie na jedné straně, a důsledky v podobě ztráty historického poznání, faktické nepřesnosti a vytváření falešného dědictví na straně druhé. Druhá, metodologická, část nabídne k diskusi přínos genderové perspektivy pro různé fáze výzkumného procesu
a příklady tohoto přístupu v (české) historiografii.

Hlavní vystupující: Libora Oates-Indruchová (Universität Graz)
Komentují: Adéla Gjuričová (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.) a Stanislav Holubec (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)

Upozorňujeme, že ze semináře bude pořizován audiozáznam, jenž bude následně dostupný na ústavním webu a Spotify.

Tematické weby

Košík