Seminář: Levicové směry v českém exilu – institucionální a myšlenkový vývoj 1968–1989

Rok 1968 přinesl tzv. druhou velkou vlnu emigrace z komunistického Československa. Posrpnový exil tvořili především lidé, kteří se z velké části podíleli na liberalizačním procesu šedesátých let, ať už jako reformní komunisté, proponenti regenerace sociální demokracie či radikálně levicově smýšlející studenti. Mnozí z nich v exilu pokračovali ve své politické či akademické činnosti. Seminář se zaměří na myšlení a činnost československého levicového exilu, tedy takových skupin, které v zahraničí obhajovaly platnost socialistických, sociálnědemokratických a radikálně levicových idejí a z této pozice nabízely kritiku komunistických režimů ve východní Evropě. Konkrétně vystupující představí aktivity sociálních demokratů, tzv. socialistické opozice kolem skupiny Listy a radikálně levicové politické emigrace vyrůstající z prostředí Hnutí revoluční mládeže.

Hlavní vystupující: Kristina Andělová (ÚSD AV ČR), Jiří Suk (ÚSD AV ČR) a Tomáš Zahradníček (ÚSD AV ČR)
Komentuje: James Krapfl (McGill University)

Upozorňujeme, že ze semináře bude pořizován audiozáznam, jenž bude následně dostupný na ústavním webu a Spotify.

Tematické weby

Košík