Seminář: Perestrojka v Šamotce. Nad rukopisem knihy o vzniku jednoho státního podniku

Implementace zákona o státním podniku z roku 1988 přinesla nezamýšlené rozkolísání do té doby stabilního politického režimu. Projekt přestavby byl od roku 1969 prvním shora formulovanou politikou, která umožnila podnikové sféře vytvářet vlastní strategie. Na úrovni stranických orgánů všech stupňů, odvětvových ministerstev, výrobně hospodářských jednotek, jednotlivých podniků i samotných závodů se v letech 1987–1989 začaly zřetelně vyjevovat do té doby spíše latentní konflikty, jejichž (různá) vyústění měla zásadní důsledky pro dlouhodobě budované mocenské vztahy na horizontální i vertikální úrovni. Na semináři bude představen rozpracovaný rukopis knihy mapující proměny „vedoucí úlohy strany“ na příkladu transformace československého keramického průmyslu. Mikrohistorická studie sleduje proces implementace zákona č. 88/1988 Sb. na lince vedoucí od ministerstva stavebnictví ČSR, přes výrobně hospodářskou jednotku Československé keramické závody až k národnímu podniku Rakovnické keramické závody. Prezentace se zaměří na zdroje a vyústění konfliktu mezi vládní, stranickou a manažerskou elitou a zhodnotí roli nově ustavených podnikových samospráv.

Vystupující: Martin Štefek (FF UK / ÚSD AV ČR)
Komentují: Adéla Rádková (FF UK) a Vítězslav Sommer (ÚSD AV ČR)

Upozorňujeme, že ze semináře bude pořizován audiozáznam, jenž bude následně dostupný na ústavním webu a Spotify.

Tematické weby

Košík