Seminář: Sesazen zevnitř. Pád Rudolfa Slánského a československo-sovětská dynamika v poválečných letech

27. listopadu 1952 odsoudil Státní soud Rudolfa Slánského a deset dalších prominentních straníků k trestu smrti v procesu, který byl protkán antisemitskými výpady. Jaké události a rozhodnutí vedly k tomuto procesu? Během semináře budou diskutovány první poznatky z připravované knihy, na níž se podílejí přednášející a Diana Dumitru (Georgetown University). Přednáška si rovněž klade za cíl vyprovokovat novou diskusi o vztahu poválečné Komunistické strany Československa k Sovětskému svazu v širším slova smyslu.

Hlavní vystupující: Kateřina Čapková (ÚSD AV ČR), Chad Bryant (University of North Carolina at Chapel Hill)
Komentuje: Ondřej Vojtěchovský (FF UK / ÚSTR)

Upozorňujeme, že ze semináře bude pořizován audiozáznam, jenž bude následně dostupný na ústavním webu a Spotify.

Tematické weby

Košík