Seminář: Všechno se nám hroutí. Rozklad Varšavské smlouvy a počátky nového mezinárodního řádu po konci studené války

V letech 1989–1991 představitelé států střední a východní Evropy pochopili, že svět se mění a že vztahy se Sovětským svazem, ukotvené prostřednictvím organizace Varšavské smlouvy, představují překážku pro úspěšnou adaptaci na nové mezinárodní uspořádání po skončení studené války. Instituce východního bloku byly na ústupu, ty západní naopak vykazovaly naději na zachování do budoucna. V této situaci se východoevropští politici souběžně snažili uspíšit zánik východních institucí a integrovat své země do institucí západních. Usilovali přitom o bezpečnostní garance (a pojistku proti případnému převzetí moci zastánci tvrdé linie v Sovětském svazu), ale především o ekonomický přínos. Tento proces započal ještě před dokončením přechodu k demokracii ve většině zúčastněných států a ve skutečnosti jej zahájila část původních komunistických elit, nikoliv výhradně noví prozápadní reformátoři. Na základě výzkumu v českých, maďarských, německých, polských a rumunských archivech přináší hlavní host semináře nové informace a novou interpretaci klíčových historických událostí – konce studené války a expanze západních institucí do bývalé sovětské sféry vlivu v Evropě – i jejich dopadů na současnou ruskou zahraniční politiku.

Hlavní host: Simon Miles (Duke University)
Komentují: Daniela Kolenovská (FSV UK) a Matěj Bílý (ÚSD AV ČR)

Seminář proběhne v anglickém jazyce.

Upozorňujeme, že ze semináře bude pořizován audiozáznam, jenž bude následně dostupný na ústavním webu a Spotify.

Tematické weby

Košík