Seminář: Vzlety a pády: pohled do historie Československých aerolinií v letech 1923–1993

Historie Československých aerolinií se začala psát krátce po vzniku samostatného Československa, v roce 1923. Sto let své existence tento dříve národní letecký dopravce letos „slaví“ pod značkou České aerolinie, již pouze jako jedna ze součástí skupiny Smartwings a. s. Bývalí zaměstnanci, zaměstnankyně i nemalá část veřejnosti současnou situaci vnímají jako proces zničení tradiční české značky. Značky spolehlivosti, profesionality, kvality. Úpadek aerolinií, jež jsou pro ně synonymem národní identity a hrdosti, pak spojují s nezvládnutou transformací, s osobním či profesním selháním těch, kteří o aeroliniích rozhodovali (typicky zástupců politické scény nebo managementu).

Seminář, který vychází z monografie o historii ČSA v letech 1923–1993, pomyslně na tyto obecné teze a pocity navazuje, problematiku však nahlíží perspektivou hospodářských dějin. Zachycení klíčových momentů rozvoje Československých aerolinií v éře centrálně řízené ekonomiky proto doplní kritická reflexe otázky, jakou měly ČSA po roce 1989 výchozí pozici a jak byly či nebyly připraveny na vstup do tržního prostředí.

Vystupující: Lenka Krátká (ÚSD AV ČR, v. v. i.)
Komentují: Pavel Szobi (FSV UK) a Peter Švík (Universität Wien)

Upozorňujeme, že ze semináře bude pořizován audiozáznam, jenž bude následně dostupný na ústavním webu a Spotify.

Tematické weby

Košík