Slavnostní přednáška prof. Miroslava Vaňka Listopad 1989: mezi symbolem a historií

Dovolujeme si Vás pozvat ke sledování přímého přenosu slavnostní přednášky z cyklu Akademie věd ČR – špičkový výzkum ve veřejném zájmu, která se uskuteční v pondělí 21. října 2019 od 16 hodin v Malém sálu paláce Žofín.

Online přenos sledujte na webu České televize.

Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, je významný český historik zabývající se českými moderními dějinami a zakladatel české orální historie. Jeho práce má ohlas rovněž v zahraničí, kde získal renomé známého a respektovaného historika. V roce 2010 byl zvolen prezidentem International Oral History Association. Je autorem nebo spoluautorem dvaceti vědeckých monografií a téměř stovky odborných článků v domácím i mezinárodním milieu. V roce 2016 vydal ve spoluautorství s Pavlem Mückem publikaci Velvet Revolutions: An Oral History of Czech Society v prestižním nakladatelství Oxford University Press. Působí též jako vysokoškolský pedagog, v roce 2008 založil na Fakultě humanitních studií UK magisterský obor Orální historie – soudobé dějiny, který do roku 2017 vedl. Vyučoval též v zahraničí, například na The University of North Carolina at Chapel Hill v USA nebo na Aarhus University v Dánsku. K jeho dalším významným počinům náleží mj. založení a vedení České asociace orální historie. Je členem řady vědeckých a oborových rad či grantových komisí. Významně se věnuje i popularizační činnosti.

Tematické weby

Košík