Tematické číslo Journal of Contemporary Central and Eastern Europe

Na webu Journal of Contemporary Central and Eastern Europe vyšlo tematické číslo zaměřené na postsocialistickou privatizaci v historické perspektivě, které editorsky připravili Veronika Pehe a Vítězslav Sommer.

Jejich úvod „Historicizing postsocialist privatization at the juncture of the cultural and the economic“ a studii Veroniky Pehe „Commodifying postsocialist cinema: filmmakers and the privatization of the Polish and Czech film industry after 1989“ si můžete zdarma přečíst v režimu Open Access. Do tematického čísla přispěli také Martin Babička, Máté Rigó, Eva Schäffler a Max Trecker.

Tematické weby

Košík