Turning History Online: Online výstava jako výzva, limit a nová forma

Platforma Fresh-Eye, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. a výzkum HERA Victor-E zvou na mezinárodní sympozium „Turning History Online: Online výstava jako výzva, limit a nová forma“, které se uskuteční v pátek 14. října v kině Ponrepo (Bartolomějská 11, Praha 1). Na konferenci vystoupí přední čeští i zahraniční odborníci na prezentaci historického výzkumu v multimediální formě. Sympozium je otevřené široké veřejnosti a přístupné zdarma, hlavním komunikačním jazykem je angličtina.

Historie přímo na vaše obrazovky

Sympozium “Turning History Online” představí nejzajímavější projekty digitální muzeologie ze Severní Ameriky a Evropy. Kromě srovnání rozdílných přístupů k historické práci s využitím multimédií nabídne také zcela praktické nahlédnutí do produkce virtuálních výstav, včetně výzev, které s sebou přináší komunikace historiků a digitálních specialistů.

Přední funkci keynote speakera zastane Stella Sylaiou ze soluňské Aristotelovy univerzity. Řecká vědkyně dlouhodobě spolupracuje s kulturními institucemi a jejich přesahu do virtuálního světa se věnuje již od roku 2003. Dnes patří k předním odbornicím na experimentální muzeologii a prezentaci kulturního dědictví v digitálním prostředí. První panel s názvem “Concept, Translation, Digital Audience” bude zasvěcen praktickým otázkám digitálního výstavnictví. Na panelu vystoupí Marc Wurich z Německé národní knihovny, který se podělí o své zkušenosti z práce na virtuální výstavě “Arts in Exile”, zaměřené na německé exilové umělce, kteří museli opustit svou zemi v letech 1933–1945. Představitelkou kanadského moderního muzejnictví je Leah Resnick, ředitelka Digital Museums Canada. Třetím panelistou je britský kurátor David Wright (Durham University), který na příkladu úspěšných digitálních projektů vysvětlí důležitost spolupráce mezi vědci a digitálními designéry.

Druhý panel nazvaný “Cultural History Online” se zaměří na konkrétní historické projekty a jejich cestu ze zaprášených archivů do virtuálního světa. Magdalena M. Wrobel představí “Shared History Project”, který hledá trajektorie odchodu německy mluvících Židů ze střední Evropy do Spojených států. Rossella Catanese promluví o “Frames of Reconstruction”, což je evropský multimediální projekt zkoumající poválečnou obnovu Evropy, která se potýkala jak se samotnou obnovou míst zničených válkou, tak s rozdělením kontinentu Železnou oponou. Jako třetí vystoupí Krzysztof Pijarski z filmové školy v Lodži, kde pracuje ve Visual Narratives Laboratory. V ní se setkávají interaktivní technologie s filmovým vyprávěním, které v sobě již propojuje umělecké a dokumentární principy.

Součástí programu je rovněž otevřená diskuze u kulatého stolu, u nějž zasedne Linda Daniela (University of Latvia, Riga), která se ve své práci zaměřuje na propojování počítačových technologií a vzdělávání. Dalším debatujícím bude Johan Oomen (The Netherlands Institute for Sound & Vision), který se soustředí na zpřístupňování a popularizaci historického dědictví prostřednictvím multimediálního obsahu. Českým zástupcem v debatě bude Lukáš Pilka z pražské UMPRUM, který sám pracuje jako digitální designér a ve své disertační práci se věnoval potenciálu využití počítačových neuronových sítí ke klasifikaci a interpretaci uměleckých děl. Funkce moderátora se zhostí Matěj Strnad, vedoucí oddělení kurátorů v Národním filmovém archivu a člen programové komise v Mezinárodní federaci filmových archivů (FIAF).

Sympozium pořádá platforma Fresh Eye, výzkum HERA Victor-E a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Aktuální informace najdete na webu Fresh Eye: Turning History Online a na Facebooku.

Tematické weby

Košík