Usnesení Rady ÚSD a usnesení Dozorčí rady ÚSD

Na základě požadavku předsedkyně AV ČR v dopisech ze dne 31. 1. 2023 uskutečnily Rada ÚSD a Dozorčí rada ÚSD společné zasedání. V zájmu řádného fungování a činnosti ÚSD a v návaznosti na informace přednesené na zasedání oba orgány vyzývají ředitele ÚSD, aby ze své funkce odstoupil.

V Praze dne 13. 2. 2023

předsedkyně Rady ÚSD
předsedkyně Dozorčí rady ÚSD

Tematické weby

Košík