Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

Rada Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

Ředitel/ředitelka pracoviště nesmí být členem/členkou řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.).

Předpokládané funkční období: říjen 2023–září 2028

Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v českém nebo v anglickém jazyce.

K přihlášce přiložte:

Splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., doloží vybraný uchazeč/uchazečka k rukám předsedkyně Akademie věd ČR nejpozději ke dni jmenování do funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Přihlášky musejí být doručeny do podatelny pracoviště (Vlašská 355/9, Praha 1) nejpozději do 31. srpna 2023 do 13 hodin.

Obálku označte nápisem Výběrové řízení.

(1) Uchazeč, který není státním občanem České republiky, přiloží čestné prohlášení prokazující splnění podmínek podle § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb.

Tematické weby

Košík