Výběrové řízení: Oddělení politických dějin

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, veřejná výzkumná instituce, vypisuje konkursní řízení na obsazení pozice výzkumného pracovníka/pracovnice pro oddělení politických dějin (výše úvazku 0,5). Nástup od 1. června 2022.

Naše pracoviště hledá výzkumného pracovníka či pracovnici zabývající se politickými dějinami střední Evropy, Československa a České republiky od roku 1945, s důrazem na období od 60. let do současnosti. Pracovník/pracovnice bude řešit samostatné úkoly přispívající k výkladu proměn systému orgánů státní správy a samosprávy, komunistické strany, justice, hospodářských organizací apod., a to jak ve smyslu analýzy jejich institucionální dynamiky, tak společenských dopadů jejich rozhodování.

Požadavky:

Nedílnou součástí přihlášky do konkursního řízení je strukturovaný životopis (s přehledem dosavadní praxe a soupisu publikační činnosti), dále motivační dopis a stručný nástin představy o řešených tématech.

Přihlášky zasílejte elektronicky do 20. dubna 2022 na adresu sekretariat@usd.cas.cz.

Tematické weby

Košík