Výběrové řízení: Oddělení politických dějin

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, veřejná výzkumná instituce, vypisuje konkursní řízení na obsazení pozice výzkumného pracovníka/pracovnice pro oddělení politických dějin (výše úvazku 0,5). Nástup od 1. ledna 2021.

Naše pracoviště hledá výzkumného pracovníka či pracovnici zabývající se politickými dějinami Československa a střední Evropy po roce 1945, s důrazem na období 1945–1968. Pracovník/pracovnice bude řešit samostatné úkoly přispívající k výkladu proměn systému orgánů státní správy a samosprávy na centrální i nižších úrovních, komunistické strany, justice, represivních složek apod., a to jak ve smyslu analýzy jejich institucionální dynamiky, tak společenských dopadů jejich rozhodování.

Požadavky:

Nedílnou součástí přihlášky do konkursního řízení je strukturovaný životopis (s přehledem dosavadní praxe a soupisu publikační činnosti), dále motivační dopis a stručný nástin představy o řešených tématech.

Přihlášky zasílejte elektronicky do 15. listopadu 2020 na adresu sekretariat@usd.cas.cz.

Tematické weby

Košík