Výběrové řízení: soudobé a environmentální dějiny

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, veřejná výzkumná instituce, vypisuje konkurzní řízení na obsazení 0,7 úvazku doktoranda /postdoktoranda /výzkumného pracovníka se zaměřením na problematiku soudobých a environmentálních dějin.

 

Požadavky:

Vítáme zejména témata týkající se environmentálních dějin v Československu se zaměřením na vodu (zde především vodní politiku ČSSR ve druhé polovině 20. století) a monitoring dat týkajících se životního prostředí (zde především s důrazem na fungování mezinárodních monitorovacích stanic v Československu a vznik environmentálních sociálních hnutí). Náplní práce budou archivní rešerše na daná témata a samostatný výzkum vybraného podtématu. Úspěšným uchazečům/uchazečkám nabízíme možnost smlouvy na dobu 2 let. Možnost nástupu dohodou, nejpozději od 1. ledna 2020.

Přihlášky obsahující stručný nástin vlastního zapojení do výzkumu v rámci uvedených témat (max. 1 normostrana) společně se strukturovaným životopisem a s přehledem dosavadní praxe, včetně soupisu publikační činnosti, zasílejte prosím elektronicky do 30. listopadu 2019 na adresu sekretariat@usd.cas.cz.

Konkurz proběhne na začátku prosince 2019.

Tematické weby

Košík