Výběrové řízení: Výzkumný pracovník/pracovnice (0,5)

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, veřejná výzkumná instituce, vypisuje konkurzní řízení na obsazení pozice juniorního výzkumného pracovníka/pracovnice pro tým mezinárodního projektu „Od studentského internacionalismu k Erasmu. Globalizace a europeizace studentského života po roce 1945“. Výše úvazku 0,5; délka pracovního poměru tři roky, do 31. prosince 2025, nástup od 1. ledna 2023.

Požadavky:

Hlavní náplní práce bude výzkum a příprava publikací v rámci jednoho z podtémat grantu – „Československá mládež v mezinárodním prostředí“. Dále pomoc s organizací projektových workshopů a účast na nich, pomoc s katalogizací dat.

Pozice je primárně určena pro výzkumné pracovnice nebo pracovníky v doktorskému studiu.

Nedílnou součástí přihlášky do konkurzního řízení je strukturovaný životopis (s přehledem dosavadní praxe a soupisu publikační činnosti) a motivační dopis.

Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu sekretariat@usd.cas.cz. Lhůta pro jejich zasílání byla prodloužena do středy 2. listopadu 2022!

Tematické weby

Košík