Vyhlášení 21. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře 2023

Výbor Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) a výbor Pe­kařovy společnosti Českého ráje vyhlašují dvacátý první ročník soutěže o Cenu Josefa Pe­kaře, v níž chtějí každoročně oceňovat nejlepší monografii z českých dějin v chro­nologickém záběru od středověku do současnosti.

Do soutěže mohou přihlašovat své monografie (vydané v knižní podobě nebo ve sborníku, přičemž minimální rozsah tištěné monografie činí 100 stran tisku) historičky a historici, kteří v době uzávěrky přihlášek nepřesáhli věk 35 let. Pravidla soutěže jsou podrobněji uvedena ve Statutu Ceny Josefa Pekaře ze dne 17. ledna 2002.[1]

Autorka či autor vítězné monografie bude oceněn(a) peněžní částkou, diplomem a zveřejněním výsledku na webové stránce Sdružení historiků České republiky a Pekařovy společnosti Českého ráje, popřípadě i v dalších sdělovacích prostředcích. Výsledek 21. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře bude slavnostně vyhlášen zástupci výboru Sdružení historiků a výboru Pekařovy společnosti, místo a termín slavnostního vyhlášení budou stanoveny po dohodě obou společností.

Uzávěrka 21. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře je 31. května 2023. Do ní je možno přihlásit monografie vydané v letech 2021 a 2022. Práce je třeba osobně předat nebo zaslat poštou na adresu: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. (Vlašská 9, 118 00 Praha 1), spolu s průvodním – vlastnoručně podepsaným – dopisem, v němž budou uvedeny tyto údaje: název monografie, místo a rok vydání, desetiřádková charakteristika této monografie, datum narození autorky či autora a kontaktní adresa. Na obálku je třeba uvést poznámku: „Soutěž o Cenu Josefa Pekaře“.

Jiří Kocian – Pavel Jakubec
za výbor Sdružení historiků České republiky
za výbor Pekařovy společnosti Českého ráje

—————————————————————–

[1] Text Statutu soutěže o Cenu Josefa Pekaře byl publikován ve Zpravodaji Historického klu­bu, č. 2, roč. 12, 2001, s. 62-64, v č. 2, roč. 13, 2003, s. 19-20 a v č. 2, roč. 15, 2004, s. 61-63. Též byl zveřejněn na webových stránkách Sdružení historiků ČR: http://www.sdruzenihistoriku.cz/kategorie/pekar.html.

Tematické weby

Košík