Výstava: Listopad 89. Cestou k demokracii

Srdečně zveme na výstavu „Listopad 89: Cestou k demokracii“, kterou připravili naši kolegové Jiří Hlaváček, Pavel Mücke a Miroslav Vaněk v Galerii Věda a umění v budově Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1). Výstavu je možné zdarma navštívit od 11. listopadu do 14. prosince 2019 (pondělí až sobota mezi 10 a 18 hodinou).

Události listopadu 1989 patří k nejvýznamnějším dějinným zlomům nedávných československých dějin, jejichž výsledky doposud do značné míry ovlivňují současné životy občanů České republiky.

Výstava přibližuje historické rámce a pamětnické perspektivy sametové revoluce roku 1989. Její časový záběr (s dílčími a nezbytnými kontextovými přesahy) pokrývá události od studentských demonstrací 17. listopadu, přes studentskou a divadelní stávku a vznik Občanského fóra, až po zvolení dramatika, bývalého disidenta a opozičního vůdce Václava Havla prezidentem na konci prosince 1989.

Vedle zveřejnění unikátních dobových materiálů či retrospektivně pořízených pamětních svědectví v podobě orálně-historických rozhovorů patří mezi hlavní ideové cíle výstavy snaha o zdůraznění skutečnosti, že pro společnost klíčové hodnoty jako demokracie, svoboda, pluralita, názorová otevřenost a tolerance nejsou samozřejmým a jednorázovým „darem“, který revoluce přinesla, ale jsou spíše cestami a podobami, které jsou kontinuálně (znovu)vytvářeny.

Vzhledem k tomu, že je v bytostném zájmu každé demokratické společnosti o takové hodnoty neustále pečovat, představuje výstava jeden z příspěvků Akademie věd ČR k obohacení a potenciální kultivaci veřejné debaty v čase jubilejního třicátého výročí listopadových událostí roku 1989.

Výstava nabízí pestrou paletu multimediálních i klasických exponátů různé provenience. Patří mezi ně záznamy rozhovorů s pamětníky napříč společenskými vrstvami (tj. studentští vůdci, představitelé politických elit a disentu, ale i tzv. obyčejní lidé) ze sbírek Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (včetně nového televizního dokumentu „Mladí mladým“, který vznikl ve spolupráci s Českou televizí), artefakty, plakáty a letáky známých i neznámých autorů, petiční archy a prohlášení Občanského fóra, dobové audiovizuální materiály nebo protirežimní (aktivistické) počítačové hry (jejich konverze připravili Jaroslav Švelch a Martin Kouba). K dispozici jsou také pracovní listy pro základní a střední školy.

Řada exponátů, dobových dokumentů a artefaktů pochází také z dalších archivních a muzejních institucí (Národní archiv, Archiv Parlamentu ČR, Muzeum policie ČR, Muzeum a archiv populární hudby – PopMuseum apod.), ale i z osobních sbírek (fond Jiřího Lacmana ze Žižkova).

 

Tematické weby

Košík