Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany ČR pro Miroslava Vaňka

Ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i. , prof. Miroslav Vaněk obdržel ve čtvrtek 3. listopadu 2022 z rukou ministryně obrany ČR Jany Černochové vyznamenání Zlaté lípy za zásluhy o rozvoj v oboru soudobé dějiny a orální historie. Srdečně gratulujeme!

Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky uděluje ministr obrany pouze mimořádně, a to občanům České republiky a cizím státním příslušníkům, kteří se významně zasloužili o ochranu základních lidských práv a svobod, zejména lidského života, zdraví a majetku, základních principů demokratického a právního státu nebo se jinak výjimečně zasloužili o rozvoj obrany a bezpečnosti České republiky, včetně vědecké a odborné práce.

Více o vyznamenání naleznete na stránkách Ministerstva obrany České republiky.

Tematické weby

Košík