Workshop: Bourdieu a (post)socialismus

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., a Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., zvou na workshop Bourdieu a (post)socialismus, který se uskuteční v pátek 10. května 2024 od 10:00 v Etnologickém ústavu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1).

Francouzský sociolog Pierre Bourdieu je převážně vnímán jako teoretik kapitalistické modernity a společenské reprodukce. Jak však někteří autoři ukazují, jeho dílo může být plodně využito ke studiu státně socialistického zřízení (Možný 1990) i obecně společenských změn (Gorski 2013). Našim záměrem je reflektovat bourdieuovské koncepty ve světle politicko-hospodářských konfigurací, kterými se Bourdieu nezabýval: státním socialismem a jeho přechodem k demokracii a tržní ekonomice, tedy postsocialismem. Tato reflexe proběhne prostřednictvím prezentací tří historických analýz využívajících bourdieovský konceptuální aparát. Vycházet budeme z představení závěrů výzkumu o produkci etnografického a folkloristického vědění v období pozdního socialismu (Nikola Balaš) a následně budeme diskutovat dva rozpracované texty: analýzu úsilí o náboženskou pluralitu v socialistickém zřízení (Martin Pácha) a analýzu drobného podnikání v pozdně socialistickém a raně kapitalistickém Československu (Veronika Pehe a Petr Kupka). Cílem prezentací bude poukázat na aktuální způsob využívání Bourdieuova konceptuálního aparátu pro historickou analýzu státního socialismu a postsocialismu a otevření diskuse nad příležitostmi a nástrahami, které z tohoto způsobu historické interpretace vyplývají.

Program

1. BLOK

12:45–13:45: pauza na oběd

2. BLOK

Kontakt:

Workshop je podpořen z projektu Lumina quaeruntur 300632301.

Tematické weby

Košík