Workshop: Konečně sami. Národní stát, reprezentace a suverenita ve střední Evropě po roce 1989

Jedným z dôsledkov roku 1989 v strednej a východnej Európe bol zánik nadnárodných inštitúcií bývalého východného bloku, predovšetkým Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a Varšavskej zmluvy. Rozpadli sa tiež všetky tri socialistické federácie – Sovietsky zväz, Juhoslávia a Československo. Túžba po väčšej politickej samostatnosti národných štátov a súčasne potreba nového inštitucionálneho zapojenia v značnej miere určovali politický vývoj celého regiónu.

Workshop, ktorý spoločne organizujú Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Historický ústav SAV, České centrum Bratislava a Katedra politológie FiF UK, spojí vedcov a vedkyne s aktérmi vtedajších udalostí, študentmi a širšou verejnosťou.

Kde: České centrum Bratislava (budova Veľvyslanectva ČR v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 8)
Kdy: 25.–26. 9. 2019

Pozvánka a program

 

Tematické weby

Košík