Zemřel emeritní pracovník našeho ústavu doc. Karel Kaplan

S hlubokou lítostí oznamujeme, že v sobotu 11. března 2023 zemřel ve věku nedožitých 95 let emeritní pracovník našeho ústavu a náš dlouholetý vzácný kolega, nestor historiografie československých soudobých dějin a jejich nedostižný znalec doc. Karel Kaplan.

Karel Kaplan se narodil v roce 1928 v Horním Jelení. V průběhu druhé světové války nastoupil do Baťovy školy práce ve Zlíně, zde v roce 1947 vstoupil do Komunistické strany Československa. Poté působil jako regionální funkcionář ve Vysokém Mýtě a v Pardubicích. V letech 1957–1960 vystudoval Institut společenských věd ÚV KSČ. V roce 1960 se stal pracovníkem aparátu Ústředního výboru KSČ v Praze. Pro své tzv. revizionistické postoje musel z aparátu ÚV KSČ odejít. Uplatnění díky svým schopnostem a předešlým kontaktům v oboru našel v roce 1964 v Historickém ústavu ČSAV (ve druhé polovině šedesátých let se stal zástupcem ředitele ústavu). Velmi intenzivně se odborně i veřejně angažoval ve prospěch proreformní politiky pražského jara. V souvislosti s tím byl posléze z komunistické strany vyloučen (1972) a v roce 1976 legálně odcestoval do Spolkové republiky Německo. Podařilo se mu tajně odvézt kopie po léta získávaných archivních materiálů; o tomto odvážném převozu posléze referoval i západní tisk.

V exilu působil až do roku 1989, možnost odborně pracovat a publikovat mu zajišťovaly především výzkumné granty a stipendia Collegia Carolina v Mnichově. Po založení Ústavu pro soudobé dějiny se na základě nabídky Viléma Prečana stal jedním z jeho prvních výzkumných pracovníků – nastoupil 1. října 1990 a působil zde třináct let (od roku 2016 byl emeritním pracovníkem). Za tuto dobu publikoval dlouhou řadu zásadních publikací, především k československým dějinám 1945–1968. Dne 28. října 2008 mu prezident Václav Klaus udělil medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy. Obdržel také Cenu Jana Slavíka udílenou Nadačním fondem angažovaných nestraníků.

Životopis Karla Kaplana byl převzat z knihy Dějiny o lidech a pro lidi. 30 let činnosti Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky 1990–2020, kde byl zpracován na základě hesla z internetové encyklopedie wikipedia.cz.

Nekrolog Karla Kaplana, který pro deník Alarm napsal Vítězslav Sommer naleznete zde.

Tematické weby

Košík