Zemřel emeritní pracovník našeho ústavu dr. Jiří Jindra

S hlubokou lítostí oznamujeme, že v pondělí 16. listopadu 2020 zemřel ve věku 82 let emeritní pracovník našeho ústavu doktor Jiří Jindra. Vzhledem k současným opatřením a omezením se smuteční rozloučení uskuteční pouze v úzkém rodinném kruhu. Zádušní mše a uložení urny do rodinného hrobu budou uspořádány, jakmile to umožní zdravotně-hygienická situace.

Jiří Jindra se narodil 7. června 1938 v Praze. Po maturitě na jedenáctileté střední škole ve Štěpánské ulici (dnes opět Akademické gymnázium) studoval přírodní vědy na Univerzitě Karlově, které dokončil jako promovaný pedagog a promovaný chemik. Po vysokoškolském studiu nastoupil do Polarografického ústavu ČSAV jako vědecký aspirant (1961–1964). V roce 1965 se stal kandidátem věd (CSc.), o rok později obhájil na Přírodovědecké fakultě doktorský titul (RNDr.). V Polarografickém ústavu, resp. v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie Jaroslava Heyrovského ČSAV působil jako vědecký pracovník (1965–1973), poté jako samostatný vědecký pracovník a nakonec jako vedoucí oddělení (1991–1993).

V dubnu 1993 přešel do Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, kde zastával funkci tajemníka (1993–2001) a zástupce ředitele pro provoz (2002–2005). Zároveň se etabloval jako historik vědy (působil ve Výzkumném centru pro dějiny vědy, později v Kabinetu, resp. Centru dějin vědy ÚSD AV ČR). Soustavněji se věnoval osobnosti Jaroslava Heyrovského, je také autorem monografie Dějiny elektrochemie v českých zemích 1882–1989 (Libri 2009).

Jiří Jindra byl činný v mnoha oborových i kulturně-společenských sdruženích. Zastával funkci tajemníka české části Smíšené česko-rumunské komise historiků, byl členem Historického klubu, Společnosti pro vědy a umění, Společnosti pro dějiny věd a techniky, České společnosti chemické, Sdružení Ackermann-Gemeinde, Ignaz-Lieben-Gesellschaft, Humboldt klubu, Klubu Za starou Prahu, Společnosti bratří Čapků či České křesťanské akademie.

Tematické weby

Košík