Zlín kouří Marlbora: 90. léta pohledem dokumentárního filmu

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Národním filmovým archivem pořádají přehlídku dokumentárních filmů z produkce Nadačního fondu Film & Sociologie nabízejících originální pohledy na vývoj českých měst po roce 1989. Promítání se uskuteční v sobotu 27. listopadu 2021 od 14 hod v kině Ponrepo (Bartolomějská 11, Praha 1).

Soukromé podnikání, komunální politika a proměna státní správy jsou tématy tří dokumentů, jež ve své době reflektovaly budování demokracie a tržního hospodářství v regionech i za zdmi úřadů. Každý z filmů bude uveden referátem a po projekci následuje diskuse. Pozvánka ke stažení je k dispozici zde.

Program:

Projekce se koná s podporou Strategie AV21, program č. 23 Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život.

Tematické weby

Košík