A nepozdvihne meč… Odpírání vojenské služby v Československu 1948–1989

Petr Blažek

230 Kč

Koupit

Téma odpírání vojenské služby v komunistickém Československu, jakkoliv se jedná o téma závažné, zůstávalo doposud poněkud stranou pozornosti historiků. Sborník představuje tematicky ucelený soubor historických studií, rozhovorů s pamětníky i dobových archivních dokumentů, které fenomén odpíračství z různých úhlů pohledu přibližují. K otevřenému odpírání vojenské služby vedly stovky mladých mužů nejrůznější důvody – politické, filozofické, náboženské či národnostní. Největší počet odpíračů odvolávajících se na své svědomí pocházel z prostředí nedominantních náboženských skupin. Zejména svědkové Jehovovi odmítali plnit brannou povinnost s odkazem na biblická přikázání a svou radikální volbu nevnímali jako politicky motivovanou. Volili raději dobrovolně vězení nebo dlouholetou namáhavou práci v dolech. Pozornost je v knize věnována také dalším otázkám spojeným s tématem odpírání vojenské služby, například kampani za prosazení náhradní civilní služby v osmdesátých letech, rehabilitaci odpíračů vojenské služby po roce 1989 nebo fenoménu proslulých „modrých knížek“.

BLAŽEK, Petr. A nepozdvihne meč…: odpírání vojenské služby v Československu 1948–1989. Praha: Academia, 2007. 339 s. Stíny. ISBN 978-80-200-1558-7.

A nepozdvihne meč… Odpírání vojenské služby v Československu 1948–1989

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík