„Akcia Juh“ – odsun Maďarov zo Slovenska do Čiech

Štefan Šutaj

ŠUTAJ, Štefan. „Akcia Juh“ – odsun Maďarov zo Slovenska do Čiech v roku 1949: štúdia. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. 84 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 8. ISBN 80-85270-14-5.

„Akcia Juh“ – odsun Maďarov zo Slovenska do Čiech

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík