Čechoslováci v gulagu a československá diplomacie 1945–1953

Milada  Polišenská

Dosud neznámý pohled na úsilí o návrat odvlečených československých občanů z táborů nucených prací v SSSR. Autorka na základě dlouholetého studia našich i zahraničních archivů přináší dosud neznámý pohled na stále se zeslabující a po roce 1948 už často jen formální úsilí o návrat odvlečených československých občanů z táborů nucených prací v SSSR. Vedle dalších příloh je mimořádně zajímavý seznam více než 7 400 osob (u řady z nich i s odkazem na konkrétní archivní prameny) odvlečených čs. občanů (často ruského či ukrajinského původu).

POLIŠENSKÁ, Milada. Čechoslováci v Gulagu a československá diplomacie 1945–1953. Praha: Libri, 2006. 510 s. ISBN 80-7277-315-1.

Čechoslováci v gulagu a československá diplomacie 1945–1953

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2Obsah 3

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík