Cenzura a literární život mimo masmédia

Jiří Gruša

GRUŠA, Jiří. Cenzura a literární život mimo masmédia. Praha: Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, 1992. 26 s. [vydáno k Výstavě nezávislé literatury v samizdatu a exilu v letech 1948–1989, Praha, leden–červen 1992]

Cenzura a literární život mimo masmédia

Tematické weby

Košík